Aandelen Europa onze specialiteit

Als Investment Boutique maken we duidelijke keuzes. Je kunt niet overal goed in zijn. Vandaar dat wij ons toeleggen op datgene waar we van oudsher goed in zijn: protefeuilles die bestaan uit Europese aandelen.

Een beperkte selectie van 20 tot 30 aandelen die het verschil moeten maken! ′Long only′

Private investeringen

Leefbaarheid bevorderen met nieuwe investeringen

Op de beurzen zoeken we naar aandelen die in twee of vijf jaar onze rendementsdoelstelling van 20% per jaar kunnen halen. Met onze private investeringsactiviteiten werken we aan nieuwe milieuvriendelijke technologieën die over vijf tot vijftien jaar kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze samenleving.